فناوری بیمه (InsurTech) چیست؟

همانند فناوری های حقوقی،  فناوری بیمه نیز برادر کوچک فین‌تک است ولی توجه زیادی به این بخش نشده. صنعت بیمه بسیار کمتر از بخش مالی دستخوش نوآوری و تحول شده است. اما هم اکنون استارتاپ‌های زیادی در حال مقابله با بخش سرسخت بیمه هستند.\r\n\r\n\r\n\r\nاما فناوری بیمه یا InsurTech چیست؟ به طورکلی استارتاپ‌ها با معرفی مدل‌های کسب‌‌وکار و فناوری‌های جدید به دنبال ایجاد تحول در صنایع سنتی هستند و استارتاپ‌های فناوری بیمه برای ایجاد تحولات نوین در صنعت بیمه تلاش میکنند که ساختار‌های سفت‌وسخت شرکت‌های بیمه، موجب کندی پیشرفت آنها شده است. برعکس فین‌تک، استارتاپ‌های فناوری بیمه با چالش‌های بیشتری روبرو هستند که باعث شده نتوانند از حداکثر پتانسیل خود استفاده کنند. چهارعامل بازدارنده اصلی برای تاثیرگذاری واقعی این استارتاپ‌ها بر روی صنعت بیمه عبارتند از:\r\n

    \r\n

  1. ابهام! بیمه ساختار پیچیده ای دارد بنابراین درک آن از یک دیدگاه بیرونی و با استفاده از داده‌های عمومی محدود درباره آن، بسیار سخت است.
  2. \r\n

  3. بیمه ها همانند بانک‌ها ساختار مقرراتی سختی دارند و استارتاپ‌ها را مجبور میکنند با همان شرکای صنایع موجود کارکنند و یا یک چرخه ارزش جدید ایجاد نمایند. به علاوه تفاوت این مقررات در کشورهای مختلف ، مقیاس پذیری را برای این استارتاپ‌ها پیچیده میکند.
  4. \r\n

  5. بیمه یکی از سنتی ترین و محافظه‌کارترین کسب‌کارهاست که تمامی بازیگران آن به خوبی باهم مرتبط هستند. بنابراین ترجیح میدهند تا با کسانی که میشناستند و اعتماد دارند دادوستد کنند که این یعنی سخت شدنِ کار تازه واردین .
  6. \r\n

\r\nاین سه مشکل ، عامل ریسک بسیار بالایِ سرمایه‌گذاری در فناوری و مدل‌های نوآورانه در صنعت بیمه است.\r\n\r\nتحولِ گام به گام\r\n\r\nبا این شرایط، درحال حاضر تمرکز استارتاپ‌های بیمه‌ای بر روی خدمت‌رسانی به رهبران این حوزه است. آنها به عنوان کسب وکارهای B2B و B2C عمل میکنند و ساختار منعطفی دارند ، و در تلاش‌اند تا ارزش خود را به مشتریانشان ثابت میکنند. هدف نوآوری‌های این استارتاپ‌ها، رضایت مشتری (یا حتی نارضایتی از سیاست‌های سنتی موجود) است. آنها در سطوح پایینی بیمه‌ها را هدف قرار داده‌اند، درنتیجه استارتاپ‌های این بخش با سرعت کمتری توسعه میابند. این توسعه از طریق فناوری‌های مشتری‌محوری است که برای کاربر تجربه‌ای مساعد ایجاد کرده و در نتیجه اعتماد سازی میکنند.\r\n\r\n سطوح پایینی معمولا تجربه خرید (مشاوره، فروش، فرآیند ثبت نام و اشتراک) و مراحل درخواست و بازپرداخت است ( اعلان خسارت، ارزیابی آسیب، پردازش درخواست‌ها و بازپرداخت‌های واقعی). فناوری‌های بیمه‌ای یک نقطه ارتباطی برای مشتریان ایجاد کرده و باعث سهولت انجام فرآیند میشوند. در استارتاپ‌های بیمه‌ای B2B، خدمت و یا محصولی به شرکت بیمه هدف فروخته میشود که نسبت ترکیب (مجموع خسارات و هزینه‌ها به مجموع حق بیمه‌های دریافتی)- مهم ترین شاخص‌ کلیدی عملکرد(KPI)  شرکت‌های بیمه‌ای- را تحت تاثیر قراردهد.\r\n\r\nبا توجه به تغییرات مداومِ صنایع دیگر، صنعت بیمه هم باید هم گام شود: مجموعه داده‌های real-time و دقیق برای ایجاد حق بیمه‌های فردی و قابل تغییر استفاده خواهد شد( حق بیمه یک راننده پرخطر باید بیشتر از سایرین باشد). بیمه‌ها باید پیشرفت کنند- چرا نباید پیشگام بود و تخصصِ صنعت را با ذهن یک کارآفرین ترکیب کرد؟ فناوری‌ بیمه‌ میتواند شرکت‌های بیمه‌ای را در مسیر عصر دیجیتال هدایت کند.