مباحث مطرح شده در کارگاه اخلاق حرفه ای

در این مطلب مروری خواهیم کرد بر آنچه در کارگاه اخلاق حرفه ای گذشت ، این کارگاه از کارگاه های کمپ تابستانی شتابدهنده فارابی می باشد که در تاریخ یکشنبه ۱۱ تیر با ارائه کاوه یزدی فرد(مدیر ارشد عملیات آواتک) و با همکاری مرکز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.\r\n\r\nدر بخشی از این کارگاه به ۵ مرحله زندگی فرهنگ قبیله ای پرداخته شد:\r\n\r\n1.در مرحله اول فرد با دنیا بیگانه است و آن را ترسناک و بی عدالت میپندارد.\r\n\r\n2.در مرحله دوم فرد خودش را جدا از بقیه میپندارد و خودش را به مثابه یک قربانی تلقی میکند.\r\n\r\n3.در مرحله سوم فرد از خودش راضی است و به خودش به عنوان یک جنگجوی تنها می نگرد.\r\n\r\n4.در مرحله چهارم فرد روابطی ثابت دارد و دچار غرور و تعصبات نژادی است.\r\n\r\n5.در مرحله پنجم فرد کاملا به کار گروهی تمایل دارد و رقیبی برای هر چه امکان دارد هست نه برای رقبا/\r\n\r\n \r\n\r\nسپس به علل عدم کارایی و وجود اختلاف در تیم ها پرداخته شد:\r\n

  \r\n

 • اولین دلیل اختلاف در تیم ها میتواند عدم اعتماد به دیگر اعضا و توانایی های یکدیگر باشد
 • \r\n

 • در هنگام وجود اختلاف خود تعارض به تنهایی اینجاد اختلاف نمیکند بلکه ترس از تعارض است که موجب هر چه بیشتر شدن این تشویش میشود.
 • \r\n

 • در نهایت تیم از جایی ضربه میخورد که به جای پرداختن به نتیجه درگیر فرآیند کار میشوند.
 • \r\n

\r\nهمچنین نکات دیگری از کتاب the speed of trust  برای شرکت کنندگان ارائه شد که به شرح زیر می باشد:\r\n

  \r\n

 • تجربه نشان داده که گفتگوی مستقیم با همکارانتان به مراتب از خیلی از سوء تفاهمات پیشگیری میکند ، با همکارانتان بیشتر صحبت کنید ، قطعا نتیجه خواهید گرفت.
 • \r\n

 • حس احترامتان نسبت به دیگران را نشان بدهید ، از جملات محترمانه استفاده کنید.
 • \r\n

 • شفافیت ایجاد کنید و سعی کنید آن چیزی که واقعیت دارد را تمام و کمال به آنها بگویید.
 • \r\n

 • خیلی موثر است که فرهنگ عذرخواهی داشته باشیم و بابت اشتباهاتمان عذرخواهی کنیم.
 • \r\n

 • وفاداریتان را نشان دهید و در سختی ها نیز پای کار باشید.
 • \r\n

 • نتایج کارتان را تحویل دهید و حتما گزارش کار خود را ارائه دهید.
 • \r\n

 • در کارتان سعی کنید هر روز بهتر از دیروز باشید.
 • \r\n

 • با حقایق رو به رو شوید و بلند پروازی های خطرآفرین نداشته باشید و واقعیت ها را به خودتان یادآوری کنید.
 • \r\n

 • انتظاراتتان را روشن کنید و در گفتگو با همکارانتان سعی کنید به آنها بگویید چه مواردی باعث ناراحتیتان می شود.
 • \r\n

 • پاسخگو باشید!!
 • \r\n

 • همواره سعی کنید بیشتر از اینکه سخنگوی خوبی باشید ، شنونده خوبی باشید.
 • \r\n

 • تعهد داشته باشید و در انجام کارها به شدت(!) مسئولیت پذیر باشید.
 • \r\n

\r\n