کاربرد FPGA در پردازش های سرعت بالا در بازار سرمایه

تکنولوژی FPGA در ماه های اخیر در معمالات فرکانس بالا توجه زیادی را به دست آورده است. این تکنولوژی اساسا یک تکنولوژی براساس سخت افزار است که توسط دانشمندان  در صنعت الکترونیک/ نیمه هادی پیشرفت کرده است.  FPGA همانطور که از نام آن پیداست از آرایه های گیت های منطقی برنامه پذیر تشکیل شده است که می تواند برای پیاده سازی توابع منطقی مطلوب روی یک چیپ نیمه هادی استفاده شود. \r\n\r\nزیبایی این تکنولوژی این است که توابع منطقی مطلوب در سطح سخت افزار پیاده سازی می شوند، برخلاف نرم افزارهای معمولی که توابع تحلیلی را با استفاده از پروسه های نرم افزاری پیاده سازی می کنند و باید برای اجرا منتظر بخشی از پروسسور باشند. روش های سخت افزاری خیلی سریعتر هستند و همچنین زمانی که ترید با سرعت بالا در حال انجام است و شرکت ها دنبال رقابت روی میلی ثانیه هستند، این تکنولوژی مزیت رقابتی بزرگی محسوب میشود. بنابراین ما شاهد میزان زیادی از علاقه به این حوزه هستیم و موسسات زیادی در حال سرمایه گذاری روی منابع FPGA هستند. اگرچه بازار FPGA برای (High Frequency Trading) HFT یا ترید سرعت بالا هنوز در مرحله نوپایی قرار دارد.\r\n\r\nدر حالی که مزایای استفاده از FPGA در موسسات ترید با سرعت بالا، تاخیر خیلی کم و قابلیت اطمینان بالا می باشد، مشکلات این تکنولوژی نیز زمان و هزینه راه اندازی و توانایی محدود در پیاده سازی توابع منطقی پیچیده می باشد.\r\n\r\n همانطور که پیشتر نیز اشاره شد این تکنولوژی از صنعت الکترونیک/ نیمه هادی ایجاد شده است که پیشرفت های قابل توجهی در سال های اخیر داشته است و بسیاری از موانع تکنولوژیک برداشته شده است اما فاکتورهایی نظیر محدودیت هزینه و مشکلات ساخت به عنوان فاکتورهای اصلی ای که آینده این تکنولوژی را تعیین می کنند باقی میگذارند.